четвъртък, 14 април 2022 г.

Иновации в часовете по история в СУ“Железник

 Лапбукът е  иновационен инструмент за преподаване.

Лапбук е евтино портфолио или колекция от книжки, папки и нагънати картони (с оставено място за рисунки, разказчета, схеми, диаграми и пр.), които са залепени или свързани помежду си, представят по атрактивен и цветен начин някаква тема и могат да бъдат сгънати и прибрани до размера на стандартна картонена папка.

Живеем в епоха, когато хората прекарват повече време с компютри, отколкото с книги. И това е жалко.  Учениците не знаят как да учат, как да търсят информация, как да извличат най-важното и същественото от материала . Знанията им се дават наготово от учителя, а те са пасивни учас-тници в учебния процес. Липсата на активност от страна на учениците създава сериозни трудности в усвояването на учебното съдържание . Децата не разбират това, което учат, а само механично го зазубрят . Познанията им са повърхностни и нетрайни . За подобряване на резултатите от учебния процес е необходима  сериозна промяна в начина на преподаване . Една подобна възможност предоставя лапбукът. Той е иновативен метод за представяне на собствени проучвания, теми, проекти.

Под педагогическото ръководство на г-жа Св.Бакоева, преподавател по История и цивилизации в СУ“Железник“, този метод иновация се оказа едно добро средство за обогатяване на учениците. Те, като всички деца, стоейки пред компютъра, се забавляват и същевременно учат за българското средновековие. Издирват и селектират своите материали и подбират начина, по който ще ги презентират. Темата беше свързана с паметници, крепости и манастирска обител през времето на Второто българско царство до падането ни под османска власт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.